Home sweet home

Fašounek si zaletěl na prázdniny do Čr. A byly to pořádný prázdniny. A kromě řvaní, zábavy a piva, se taky ústavičně držela kamera. Celý to protřídit a sestříhat dá zabrat. Asi u toho padlo nejedno kafe.

Honzina děkujem za vzpomínky a kdo ještě neviděl tak enjoy!

This entry was posted in English stuff. Bookmark the permalink.

One Response to Home sweet home

  1. Davlos says:

    Skvělý jezdectví a ta čirá radost, když Čmuch a pivo jsou spolu, ta mne dojala až k slzám. Video roku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calculate *